กระดาษทิชชูรองแก้ว

กระดาษทิชชูรองแก้ว

มีทั้งแบบวงกลมและแบบสี่เหลี่ยม

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8/  8.5/ 9 ซม.

หนา 4 ชั้น 7 ชั้น

สามารถพิมพ์โลโก้ได้

สอบถามเพิ่มเติม

www.ME108.com